2 Krl 23,10

REFORMA RELIGIJNA JOZJASZA
Reforma religijna w kraju
23 10 Następnie splugawił Palenisko-Zgrozę w Dolinie Synów Hinnoma, aby już nikt odtąd nie przeprowadzał swego syna lub swojej córki przez ogień na cześć Molocha*.


Przypisy

23,10 - Zob. przypis do 2 Krl 16,3.

Zobacz rozdział