2 Krl 23,17

REFORMA RELIGIJNA JOZJASZA
Reforma religijna w kraju
23 17 Zapytał dalej: «Co to za pomnik tu widzę?» Odpowiedzieli mu ludzie z miasta: «To grobowiec męża Bożego, co przyszedł z Judy i zapowiedział te sprawy, które ty wykonujesz nad grobowcem w Betel».


Zobacz rozdział