2 Krl 7,20

WOJNY ARAMEJSKIE
Odkrycie obozu opuszczonego przez Aramejczyków
7 20 I tak się z nim stało. Zadeptał go bowiem tłum w bramie na śmierć.


Zobacz rozdział