2 Krl 9,36

DZIEJE JEHU
Śmierć Izebeli
9 36 Kiedy wrócili i oznajmili mu, powiedział: «Oto słowo Pana, które wypowiedział przez sługę swego Eliasza z Tiszbe: "Na polu Jizreel psy będą żarły ciało Izebeli.


Zobacz rozdział