2 Krn 1,6

SALOMON
Salomon składa Bogu ofiary i na własną prośbę otrzymuje od Niego mądrość
1 6 Wstąpił tam Salomon przed oblicze Pana na ów ołtarz z brązu*, który należy do Namiotu Spotkania, i kazał złożyć na nim tysiąc ofiar całopalnych.


Przypisy

1,6 - Mowa o pomoście na wysokości paleniska. Inni tłum.: "złożył ofiarę na ołtarzu" (dwukrotnie).

Zobacz rozdział