2 Krn 10,15

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Rozłam królestwa za Roboama*
10 15 Król więc nie wysłuchał ludu, gdyż to wydarzenie dokonało się z woli Bożej, aby Pan spełnił swą groźbę, którą wypowiedział przez Achiasza z Szilo do Jeroboama, syna Nebata.


Przypisy

10,1 - Por. 1 Krl 12,1-19 z przypisami.

Zobacz rozdział