2 Krn 11,20

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Rządy Roboama
11 20 Po niej pojął Maakę, córkę* Absaloma. Urodziła mu ona Abiasza i Attaja, Zizę i Szelomita.


Przypisy

11,20 - Zapewne w sensie wnuczki. Por. 2 Krn 13,2.

Zobacz rozdział