2 Krn 11,4

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Rządy Roboama
11 4 Tak mówi Pan: Nie wyruszajcie do walki z waszymi braćmi. Niech każdy wróci do swego domu, bo przeze Mnie zostało zrządzone to, co się stało». Posłuchali rozkazu Pańskiego i zawrócili z drogi przeciw Jeroboamowi.


Zobacz rozdział