2 Krn 18,21

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Sojusz Jozafata z Achabem*
18 21 "Wyjdę i stanę się duchem kłamstwa w ustach wszystkich jego proroków". Wówczas [Pan] rzekł: "Możesz zwieść i to ci się uda. Idź i uczyń tak!"


Przypisy

18,1 - Por. 1 Krl 22,41-51, gdzie są przypisy.

Zobacz rozdział