2 Krn 20,15

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Skuteczność modlitwy Jozafata
20 15 I rzekł on: «Wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy, i ty, królu Jozafacie, słuchajcie uważnie! Tak do was mówi Pan: Nie bójcie się i nie lękajcie tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg.


Zobacz rozdział