2 Krn 18,16

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Sojusz Jozafata z Achabem*
18 16 Wówczas on rzekł: «Ujrzałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak trzodę owiec i kóz bez pasterza. Pan rzekł: Nie mają swego pana. Niech wróci każdy w pokoju do swego domu!»


Przypisy

18,1 - Por. 1 Krl 22,41-51, gdzie są przypisy.

Zobacz rozdział