2 Krn 13,5

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Abiasz wojuje z Jeroboamem*
13 5 Czyż nie wiecie, że Pan, Bóg Izraela, dał panowanie nad Izraelem, i to na wieki, Dawidowi, jemu i jego potomkom nierozerwalnym przymierzem?*


Przypisy

13,1 - Por. 1 Krl 15,1-8.
13,5 - Dosł.: "przymierzem soli (Lb 18,19).

Zobacz rozdział