2 Krn 15,10

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Przestrogi proroka Azariasza
15 10 Zgromadzili się więc w Jerozolimie w trzecim miesiącu piętnastego roku panowania Asy.


Zobacz rozdział