2 Krn 15,12-13

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Przestrogi proroka Azariasza
15 12 Zobowiązali się przymierzem szukać Pana, Boga ich ojców, z całego serca i z całej duszy. 13 Będzie skazany na śmierć każdy, kto by - mały czy wielki, mężczyzna czy kobieta - nie szukał Pana, Boga Izraela.


Zobacz rozdział