2 Krn 16,5

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Asa przeciw Baszy*
16 5 Gdy tylko Basza dowiedział się o tym, zaniechał umacniania Rama i zawiesił swoją pracę.


Przypisy

16,1 - Por. 1 Krl 15,16-22.

Zobacz rozdział