2 Krn 18,15

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Sojusz Jozafata z Achabem*
18 15 Król zaś mu powiedział: «Ile razy ja cię mam zaklinać, żebyś mi mówił tylko prawdę w imieniu Pana?»


Przypisy

18,1 - Por. 1 Krl 22,41-51, gdzie są przypisy.

Zobacz rozdział