2 Krn 19,6

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Prorok Jehu upomina króla Jozafata
19 6 Następnie przemówił do sędziów: «Uważajcie na to, co czynicie, bo nie dla człowieka sądzicie, lecz dla Pana. On jest przy was, gdy sądzicie.


Zobacz rozdział