2 Krn 20,12

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Skuteczność modlitwy Jozafata
20 12 Boże nasz, czy nie osądzisz tego? Jesteśmy bowiem bezsilni wobec tego ogromnego mnóstwa, które na nas napadło. Nie wiemy, co czynić, ale oczy nasze zwracają się ku Tobie».


Zobacz rozdział