2 Krn 20,17

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Skuteczność modlitwy Jozafata
20 17 Nie wy będziecie tam walczyć. Jednakże stawcie się, zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie dla was od Pana, o Judo i Jerozolimo! Nie bójcie się i nie lękajcie! Jutro wyruszcie im na spotkanie, a Pan będzie z wami!»


Zobacz rozdział