2 Krn 20,26

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Skuteczność modlitwy Jozafata
20 26 W czwartym zaś dniu zebrali się w Dolinie Beraka*, tam bowiem błogosławili Pana, dlatego miejsce to nazwali Doliną Beraka.


Przypisy

20,26 - Tzn.: "błogosławieństwo".

Zobacz rozdział