2 Krn 20,34

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Skuteczność modlitwy Jozafata
20 34 Pozostałe zaś czyny Jozafata, od pierwszych do ostatnich, zapisane są w dziejach Jehu, syna Chananiego, i włączone do Księgi Królów Izraela.


Zobacz rozdział