2 Krn 28,26

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Ponowna niewierność Achaza
28 26 Pozostałe zaś jego dzieje i przedsięwzięcia od najwcześniejszych do ostatnich, są opisane w Księdze Królów judzkich i izraelskich.


Zobacz rozdział