2 Krn 32,31

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Bogactwo i rządy Ezechiasza*
32 31 Kiedy jednak przybyło poselstwo książąt babilońskich, wysłanych do niego po to, by się dowiedzieć o cudzie, jaki zdarzył się w kraju, Bóg opuścił go, wystawiając go w ten sposób na próbę, aby ujawniły się w pełni zamiary jego serca.


Przypisy

32,27 - (2 Krn 32, 27-30) - Por. 2 Krl 20,20n.

Zobacz rozdział