2 Krn 23,16

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Zamach stanu przeciw Atalii - Joasz królem*
23 16 Wówczas Jojada zawarł przymierze między Panem* a całym ludem i królem, aby byli ludem Pańskim.


Przypisy

23,1 - Por. 2 Krl 11,4-20.
23,16 - Popr. wg 2 Krl 11,17.

Zobacz rozdział