2 Krn 23,20-21

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Zamach stanu przeciw Atalii - Joasz królem*
23 20 Następnie wziął setników, możnych, rządców ludu oraz cały lud kraju i wyprowadził króla ze świątyni. Potem wkroczyli przez Bramę Wyższą do pałacu królewskiego i posadzili króla na tronie królewskim. 21 Cały lud kraju radował się, a miasto zażywało spokoju. Atalię zaś zabito mieczem.


Przypisy

23,1 - Por. 2 Krl 11,4-20.

Zobacz rozdział