2 Krn 24,12-13

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Joasz odnawia świątynię*
24 12 Król i Jojada dawali je kierownikom robót około świątyni Pańskiej. Przy odnawianiu i umacnianiu świątyni Pańskiej byli zajęci murarze i cieśle oraz kowale i brązownicy. 13 Robotnicy przystąpili do dzieła i dzięki pracy ich rąk odnawianie posuwało się naprzód. Naprawili zatem świątynię Bożą według jej planu i wzmocnili ją.


Przypisy

24,1 - Por. 2 Krl 12,1-21.

Zobacz rozdział