2 Krn 25,18

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Połowiczna pobożność Amazjasza*
25 18 A Joasz, król izraelski, przekazał Amazjaszowi, królowi judzkiemu, taką odpowiedź: «Cierń na Libanie przesłał cedrowi na Libanie taką prośbę: "Daj córkę swoją mojemu synowi za żonę!" Lecz dziki zwierz, który jest na Libanie, przebiegał i rozdeptał cierń.


Przypisy

25,1 - Por. 2 Krl 14,1-20, gdzie są przypisy.

Zobacz rozdział