2 Krn 27,7

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Rządy Jotama*
27 7 Pozostałe zaś dzieje Jotama, wszystkie jego walki i przedsięwzięcia opisane są w Księdze Królów Izraela i Judy.


Przypisy

27,1 - Por. 2 Krl 15,32-38.

Zobacz rozdział