2 Krn 29,1

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Oczyszczenie świątyni za Ezechiasza*
29 1 Ezechiasz objął rządy mając dwadzieścia pięć lat i panował dwadzieścia dziewięć lat w Jerozolimie. Jego matce było na imię Abbija, córka Zachariasza.


Przypisy

29,1 - Por. 2 Krl 18,1-4, wraz z przypisami.

Zobacz rozdział