2 Krn 32,32

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Bogactwo i rządy Ezechiasza*
32 32 A reszta dziejów Ezechiasza i czyny jego pobożności opisane są w widzeniu proroka Izajasza, syna Amosa, w Księdze Królów judzkich i izraelskich.


Przypisy

32,27 - (2 Krn 32, 27-30) - Por. 2 Krl 20,20n.

Zobacz rozdział