2 Krn 4,9

SALOMON
Sprzęty świątynne
4 9 Wybudował nadto dziedziniec kapłański i wielki dziedziniec oraz bramy do niego wiodące, które pokrył brązem.


Zobacz rozdział