2 Krn 5,2

SALOMON
Przeniesienie Arki Przymierza*
5 2 Wtedy też Salomon zwołał starszyznę Izraela i wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów do Jerozolimy, na przeniesienie Arki Przymierza Pańskiego z Miasta Dawidowego, czyli z Syjonu.


Przypisy

5,1 - (2 Krn 5, 1-14) - Por. 1 Krl 8,1-13.

Zobacz rozdział