2 Krn 6,27

SALOMON
Modlitwa Salomona*
6 27 wtedy Ty wysłuchaj w niebiosach i przebacz grzech Twoich sług i ludu Twego, Izraela. Ty wskażesz im dobrą drogę, po której iść mają, i ześlesz deszcz na Twoją ziemię, którą dałeś swemu ludowi na własność.


Przypisy

6,12 - Por. 1 Krl 8,22-53.

Zobacz rozdział