2 Krn 6,8

SALOMON
Przemówienie Salomona do ludu*
6 8 Wówczas Pan rzekł memu ojcu Dawidowi: "Dobrze postąpiłeś, że powziąłeś zamiar zbudowania domu dla mego Imienia, bo wypłynęło to z twego serca.


Przypisy

6,1 - Por. 1 Krl 8,12-21.

Zobacz rozdział