2 Krn 7,3

SALOMON
Poświęcenie świątyni
7 3 Wszyscy zaś Izraelici, widząc zstępujący ogień i chwałę Pańską spoczywającą nad świątynią, upadli twarzą ku ziemi, na posadzkę, i oddali pokłon, a potem wysławiali Pana, że jest dobry i że na wieki Jego łaskawość*.


Przypisy

7,3 - Ps 136[135] - jego stały refren.

Zobacz rozdział