2 Krn 9,4

SALOMON
Odwiedziny królowej Saby*
9 4 jak również zaopatrzenie jego stołu w potrawy i napoje, i mieszkanie jego dworu, stanowiska usługujących mu, jego szaty, jego podczaszych i ich ubiory, i jego całopalenia, które składał w świątyni Pańskiej - wówczas wpadła w zachwyt.


Przypisy

9,1 - Por. 1 Krl 10,1-13 wraz z przypisami.

Zobacz rozdział