2 Mch 1,2

LISTY
Pierwszy list
1 2 Niech Bóg udziela wam dobra i niech pamięta o przymierzu swoim, [zawartym] z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, wiernymi swoimi sługami;


Zobacz rozdział