2 Mch 10,29

WYPADKI AŻ DO USTANOWIENIA ŚWIĘTA NIKANORA
Walki z Tymoteuszem
10 29 Gdy rozgorzała zażarta walka, przeciwnikom ukazało się z nieba pięciu wspaniałych mężów, na koniach ze złotymi uzdami, którzy stanęli na czele Żydów.


Zobacz rozdział