2 Mch 10,8

WYPADKI AŻ DO OCZYSZCZENIA ŚWIĄTYNI
Oczyszczenie świątyni*
10 8 Wspólną zaś uchwałą i ślubowaniem postanowili, że cały naród żydowski będzie każdego roku obchodził ten dzień uroczyście.


Przypisy

10,1 - Por. 1 Mch 4,36-61. Samo oczyszczenie świątyni nastąpiło w rzeczywistości przed śmiercią Antiocha IV Epifanesa.

Zobacz rozdział