2 Mch 11,3

WYPADKI AŻ DO USTANOWIENIA ŚWIĘTA NIKANORA
Wyprawa Lizjasza*
11 3 ze świątyni zaś będzie pobierał podatki jak z innych świątyń pogańskich, a każdego roku będzie sprzedawał godność arcykapłańską.


Przypisy

11,1 - (2 Mch 11, 1-15) - Por. 1 Mch 4,27-35.

Zobacz rozdział