2 Mch 12,14

WYPADKI AŻ DO USTANOWIENIA ŚWIĘTA NIKANORA
Wyprawa do Gileadu*
12 14 Ci, którzy byli wewnątrz, ufając mocy murów i zapasom żywności, odnosili się do żołnierzy Judy w sposób jak najbardziej bezczelny, szydzili, a ponadto bluźnili i mówili, czego się nie godzi.


Przypisy

12,10 - (2 Mch 12, 10-29) - Por. 1 Mch 5,24-53.

Zobacz rozdział