2 Mch 12,17

WYPADKI AŻ DO USTANOWIENIA ŚWIĘTA NIKANORA
Wyprawa do Gileadu*
12 17 Oddaliwszy się stamtąd o siedemset pięćdziesiąt stadiów przybyli do twierdzy*, do Żydów, których nazywano Tubianami*.


Przypisy

12,10 - (2 Mch 12, 10-29) - Por. 1 Mch 5,24-53.
12,17 - Inni widzą tu nazwę geograficzną: "Charaks" lub "Charaka"; "Tubianami" - por. 1 Mch 5,13.34-37.

Zobacz rozdział