2 Mch 12,43

WYPADKI AŻ DO USTANOWIENIA ŚWIĘTA NIKANORA
Ofiara za zmarłych
12 43 Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy* srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu.


Przypisy

12,43 - Wlg: "dwanaście tysięcy".

Zobacz rozdział