2 Mch 13,17

WYPADKI AŻ DO USTANOWIENIA ŚWIĘTA NIKANORA
Wyprawa Antiocha V Eupatora
13 17 Nim dzień zaświtał, wszystko się już dokonało dzięki opiece, którą otoczył go Pan.


Zobacz rozdział