2 Mch 13,8

WYPADKI AŻ DO USTANOWIENIA ŚWIĘTA NIKANORA
Wyprawa Lizjasza i śmierć Menelaosa
13 8 bardzo słusznie - popełnił on bowiem wiele grzechów przeciwko ołtarzowi, którego ogień i popiół był święty. W popiele więc znalazł śmierć.


Zobacz rozdział