2 Mch 14,46

WYPADKI AŻ DO USTANOWIENIA ŚWIĘTA NIKANORA
Razis
14 46 Całkowicie pozbawiony już krwi wyrwał wnętrzności, a wziąwszy je obydwoma rękami, rzucił na żołnierzy. A prosił Władcę życia i ducha, aby mu je ponownie oddał*. W ten sposób zakończył życie.


Przypisy

14,46 - Dowód wiary w zmartwychwstanie ciał.

Zobacz rozdział