2 Mch 15,14

WYPADKI AŻ DO USTANOWIENIA ŚWIĘTA NIKANORA
Przygotowanie do bitwy
15 14 Oniasz zabierając głos powiedział: «To jest przyjaciel naszych braci, który wiele modli się za naród i za całe święte miasto, Jeremiasz, Boży prorok»*.


Przypisy

15,14 - Święci wstawiają się do Boga za wiernymi.

Zobacz rozdział