2 Mch 15,29

WYPADKI AŻ DO USTANOWIENIA ŚWIĘTA NIKANORA
Śmierć Nikanora i ustanowienie święta*
15 29 Gdy zaś powstał krzyk i zamieszanie, ojczystym językiem błogosławili Władcę.


Przypisy

15,25 - Por. 1 Mch 7,43-50.

Zobacz rozdział