2 Mch 15,38

EPILOG
Śmierć Nikanora i ustanowienie święta*
15 38 Jeżeli jest ono pięknie i zgrabnie ułożone, to tego właśnie ja sam chciałem; jeżeli zaś małą ma wartość i jest przeciętne, to zrobiłem, co było w mej mocy.


Przypisy

15,25 - Por. 1 Mch 7,43-50.

Zobacz rozdział