2 Mch 2,16

LISTY
Drugi list
2 16 Piszemy do was mając obchodzić Święto Oczyszczenia [Świątyni]. Dobrze więc uczynicie, świętując w te dni.


Zobacz rozdział